O czym ta strona?

Dokumenty publiczne z różnych instytucji, które mogą się “do czegoś przydać”.

Są to głównie dokumenty, które nie są dostępne publicznie, a zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej podlegają udostępnieniu na wniosek.