Podatek dochodowy od osób prawnych będących kościelnymi osobami prawnymi oraz kościołów i innych wyznań 2019 i 2020

Zadałem pytanie dokładnie takie: Zgodnie z Ustawą o Gwarancjach i Wolności Sumienia art. 13 ustęp 5. Dochody z działalności gospodarczej osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na … Czytaj dalej