Umowy zawarte przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego z Kancelarią Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Meissner i Wspólnicy Spółka Partnerska w 2020 i 2021 r. oraz wszystkie wystawione dla Urzędu faktury

W odpowiedzi na Pana wniosek o informację publiczną z dnia 18 lipca br. złożonydo tut. Urzędu za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, dot. udostępnienia wszystkich umówzawartych przez Urząd z Kancelarią Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Meissner i WspólnicySpółka Partnerska w 2020 i 2021 r. oraz wszystkich wystawionych dla Urzędu faktur związanychz ww. umowami, w załączeniu przekazuję: … Czytaj dalej