Konkurs Matematyczno-Religijny – pytania 2022 – I Lo Pabianice

automatyczna deskrypcja Pierwszy Etap Powiatowego Konkursu Matematyczno – Religijnego Informacje dla Uczestnika: e Zadania od 1. do 5. są zadaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru warte 2 pkt. każde. e Zadania od 6. do 10. są zadaniami z kodowaną odpowiedzią warte 3 pkt. każde. e Łącznie możesz zdobyć 25 punktów. e Na rozwiązanie zadań masz 30 minut. … Czytaj dalej

Umowy zawarte przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego z Kancelarią Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Meissner i Wspólnicy Spółka Partnerska w 2020 i 2021 r. oraz wszystkie wystawione dla Urzędu faktury

W odpowiedzi na Pana wniosek o informację publiczną z dnia 18 lipca br. złożonydo tut. Urzędu za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, dot. udostępnienia wszystkich umówzawartych przez Urząd z Kancelarią Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Meissner i WspólnicySpółka Partnerska w 2020 i 2021 r. oraz wszystkich wystawionych dla Urzędu faktur związanychz ww. umowami, w załączeniu przekazuję: … Czytaj dalej

Podatek dochodowy od osób prawnych będących kościelnymi osobami prawnymi oraz kościołów i innych wyznań 2019 i 2020

Zadałem pytanie dokładnie takie: Zgodnie z Ustawą o Gwarancjach i Wolności Sumienia art. 13 ustęp 5. Dochody z działalności gospodarczej osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na … Czytaj dalej